Porty pocztowe SMTP (25, 587, 465 i 2525)

Porty pocztowe SMTP (25, 587, 465 i 2525)

Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest standardem komunikacji dla przesyłania wiadomości e-mail. W celu zapewnienia prawidłowego działania usług pocztowych, korzysta on z określonych portów. W tym artykule omówimy cztery powszechnie używane porty SMTP: 25, 587, 465 i 2525. Dowiesz się, jakie są różnice między nimi oraz jak je konfigurować.

Porty SMTP – po co są potrzebne?

Porty SMTP są używane do komunikacji między serwerami pocztowymi oraz między klientem poczty a serwerem. Przesyłanie wiadomości e-mail wymaga ustalenia połączenia z serwerem SMTP, które następnie przekazuje wiadomość do odbiorcy. W związku z tym, każdy serwer pocztowy musi korzystać z określonego portu SMTP, aby możliwe było nawiązanie połączenia i wymiana informacji.

Przegląd portów SMTP

a) Port 25 – port SMTP domyślny

Port 25 jest domyślnym portem SMTP, używanym przez większość serwerów pocztowych. Został on zdefiniowany w pierwotnych specyfikacjach protokołu SMTP, opisanych w dokumencie RFC 821 z 1982 roku. Port 25 jest nadal powszechnie stosowany, jednak ze względu na problemy związane ze spamem, niektóre dostawcy usług internetowych (ISP) zaczęli blokować ten port. W związku z tym, w celu uniknięcia problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail, warto rozważyć użycie innych portów SMTP.

b) Port 587 – port SMTP z obsługą TLS/STARTTLS

Port 587 został zdefiniowany w dokumencie RFC 2476 jako alternatywa dla portu 25, z dodatkowym wsparciem dla szyfrowania TLS (Transport Layer Security) lub STARTTLS. Szyfrowanie TLS/STARTTLS zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości e-mail, chroniąc je przed przechwyceniem i modyfikacją przez nieuprawnione osoby. Port 587 jest zalecany dla poczty wychodzącej (wysyłanej), zwłaszcza gdy korzystasz z usług dostawcy poczty e-mail (ESP) innych niż Twój dostawca usług internetowych (ISP).

c) Port 465 – port SMTP z obsługą SSL

Port 465, opisany w dokumencie RFC 8314, został pierwotnie zarezerwowany dla protokołu SMTPS używającym szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer). Jednakże, w późniejszym czasie został on przestarzały na rzecz portu 587 i protokołu STARTTLS. W 2018 roku, z powrotem wprowadzono go do użycia jako alternatywę dla SMTPS (SMTP z obsługą SSL). Port 465 jest obecnie szeroko stosowany przez różnych dostawców poczty e-mail, którzy oferują usługę SMTP z szyfrowaniem SSL.

d) Port 2525 – port SMTP alternatywny

Port 2525 nie jest oficjalnym portem SMTP, jednak jest powszechnie używany jako alternatywny port dla serwerów pocztowych. Nie ma on przypisanego żadnego konkretnego protokołu ani standardu, ale może być używany do przesyłania wiadomości e-mail z szyfrowaniem TLS/STARTTLS lub SSL. Jeśli doświadczasz problemów z dostarczaniem poczty przy użyciu portów 25, 587 lub 465, warto rozważyć skonfigurowanie serwera pocztowego z użyciem portu 2525.

Jak wybrać właściwy port SMTP?

Wybór odpowiedniego portu SMTP zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Wymagania bezpieczeństwa: Jeśli pragniesz zwiększyć bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości e-mail, warto wybrać port 587 (z obsługą TLS/STARTTLS) lub 465 (z obsługą SSL).
 • Ograniczenia dostawcy usług internetowych (ISP): Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują port 25, aby zwalczać spam. W takim przypadku, wybierz port 587, 465 lub 2525.
 • Zgodność z infrastrukturą IT: Jeśli posiadasz własny serwer pocztowy, zastanów się nad skonfigurowaniem go z użyciem portu 2525, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z blokadą portów przez ISP.

Konfiguracja klienta poczty e-mail – jaki port poczty wychodzącej ustawić?

W tej sekcji omówimy, jak skonfigurować różne popularne klienty poczty e-mail, takie jak Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird oraz Google Workspace (dawniej G Suite), aby korzystać z wybranego portu SMTP. Dla każdego klienta poczty e-mail przedstawimy krok po kroku instrukcje, które pomogą czytelnikom w łatwy sposób skonfigurować port SMTP.

Microsoft Outlook

Aby skonfigurować port SMTP w programie Microsoft Outlook, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Otwórz program Outlook i przejdź do zakładki Plik.
 2. Kliknij na Informacje > Ustawienia konta > Ustawienia konta….
 3. Wybierz swoje konto e-mail na liście, a następnie kliknij na przycisk Zmień….
 4. W oknie ustawień konta e-mail kliknij na przycisk Więcej ustawień….
 5. Przejdź do zakładki Serwer poczty wychodzącej.
 6. Zaznacz pole Mój serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.
 7. Przejdź do zakładki Zaawansowane.
 8. Zmień numer portu w polu Serwer wychodzący (SMTP) na żądany port (np. 587, 465 lub 2525).
 9. Jeśli używasz szyfrowania, wybierz odpowiednią opcję w rozwijanym menu obok numeru portu (np. SSL/TLS lub STARTTLS).
 10. Kliknij OK, a następnie Dalej i Zakończ, aby zapisać zmiany.

Mozilla Thunderbird

Aby skonfigurować port SMTP w programie Mozilla Thunderbird, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Otwórz program Thunderbird i kliknij na menu Hamburger (trzy poziome linie) w prawym górnym rogu okna.
 2. Wybierz Ustawienia > Ustawienia konta….
 3. Z lewej strony okna ustawień konta wybierz Serwer wychodzący (SMTP).
 4. Na liście serwerów SMTP wybierz serwer, którego ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij na przycisk Edytuj….
 5. W oknie ustawień serwera SMTP zmień numer portu w polu Port na żądany port (np. 587, 465 lub 2525).
 6. Jeśli używasz szyfrowania, wybierz odpowiednią opcję w rozwijanym menu obok numeru portu (np. SSL/TLS lub STARTTLS).
 7. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Google Workspace (dawniej G Suite)

Aby skonfigurować port SMTP w Google Workspace, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Zaloguj się do swojego konta administratora Google Workspace.
 2. Przejdź do panelu Admin > Aplikacje > Google Workspace > Gmail > Ustawienia zaawansowane.
 3. W sekcji Ustawienia ogólne znajdź opcję Serwery przekaźnikowe.
 4. Kliknij na Konfiguruj obok Serwery przekaźnikowe.
 5. W oknie konfiguracji serwerów przekaźnikowych wprowadź adres serwera SMTP, a następnie wybierz żądany port (np. 587, 465 lub 2525) z rozwijanego menu Port.
 6. Jeśli używasz szyfrowania, zaznacz pole Użyj szyfrowanego połączenia (TLS).
 7. Wprowadź swoje dane uwierzytelniania (adres e-mail i hasło) w polach Nazwa użytkownika i Hasło.
 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Teraz, gdy skonfigurowałeś port SMTP w swoim kliencie poczty e-mail, powinieneś być w stanie wysyłać wiadomości e-mail za pośrednictwem wybranego portu. Pamiętaj, że różne usługi pocztowe mogą mieć różne wymagania dotyczące szyfrowania i uwierzytelniania, dlatego upewnij się, że sprawdziłeś wymagania swojego dostawcy usług pocztowych przed dokonaniem zmian.

Warto również zauważyć, że niektóre dostawcy usług internetowych mogą blokować niektóre porty SMTP ze względów bezpieczeństwa, szczególnie port 25. W takim przypadku warto skonsultować się z dostawcą usług internetowych, aby dowiedzieć się, które porty są dostępne i zalecane do użytku.

Mając na uwadze te informacje, powinieneś być w stanie skonfigurować klienta poczty e-mail, aby korzystać z wybranego portu SMTP, co może pomóc w rozwiązaniu problemów z wysyłką wiadomości e-mail, związanych z blokowaniem portów lub innymi ograniczeniami.

Rozwiązywanie problemów związanych z portami SMTP

Czasami możemy napotkać problemy związane z portami SMTP, które uniemożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail. W tej sekcji przedstawimy kilka rozwiązań problemów, które mogą Ci pomóc.

1. Sprawdzenie ustawień portów

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów związanych z portami SMTP jest sprawdzenie, czy ustawienia portów w Twoim kliencie poczty e-mail są poprawne. Upewnij się, że używasz odpowiedniego portu dla swojego dostawcy usług pocztowych (25, 587, 465 lub 2525) i że wszystkie inne ustawienia są prawidłowe.

2. Sprawdzenie blokowania portów przez dostawcę usług internetowych

Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) mogą blokować niektóre porty SMTP ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza port 25. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy blokuje on jakieś porty SMTP. Jeśli tak, poproś o informacje na temat zalecanych portów do użycia.

3. Sprawdzenie zapory sieciowej lub oprogramowania antywirusowego

Zapora sieciowa lub oprogramowanie antywirusowe może blokować porty SMTP lub zakłócać komunikację między klientem poczty e-mail a serwerem SMTP. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej lub oprogramowania antywirusowego, aby upewnić się, że porty SMTP nie są zablokowane.

4. Przełączanie portów SMTP

Jeśli nadal masz problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail, spróbuj przełączyć się na inny port SMTP. Dostawcy usług pocztowych często obsługują kilka portów SMTP, które można wykorzystać. Przełączanie na inny port może rozwiązać problemy związane z blokowaniem portów lub innymi ograniczeniami.

5. Sprawdzenie ustawień uwierzytelniania

Niektóre serwery SMTP wymagają uwierzytelniania, aby można było wysyłać wiadomości e-mail. Upewnij się, że w ustawieniach klienta poczty e-mail wprowadziłeś poprawne dane uwierzytelniania (adres e-mail i hasło) dla swojego konta pocztowego.

6. Skontaktuj się z pomocą techniczną dostawcy usług pocztowych

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło, skontaktuj się z pomocą techniczną dostawcy usług pocztowych. Mogą oni pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z portami SMTP i innymi ustawieniami serwera pocztowego.

Porty SMTP (25, 587, 465 i 2525) pełnią kluczową rolę w komunikacji pocztowej. Każdy z nich oferuje różne poziomy bezpieczeństwa i elastyczności. Wybór odpowiedniego portu SMTP może zapewnić bezproblemową komunikację e-mailową, zwiększyć bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości oraz zminimalizować ryzyko problemów związanych z dostarczaniem poczty. Upewnij się, że wybierasz port SMTP odpowiedni dla Twojego serwera pocztowego oraz dostawcy usług internetowych, aby skutecznie komunikować się z innymi użytkownikami poczty e-mail.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *